LÄTTBETONG

Är underhållsfritt & hållbart

Vi är övertygade om att lättbetong är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten/lättbetong och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt.

Lättbetong innehåller inga organiska material såsom trä och plaster, vilket gör att våra kunder slipper oroa sig för vare sig fuktskador, mögel eller röta. Att uppföra Ert hus i lättbetong har många fördelar och känslan Ni får med ett stenhus går inte att bytas mot andra byggmetoder.

TRYGGHET

Lättbetong kan inte brinna, eftersom det är ett icke-organiskt material. Vilket innebär hög brandtrygghet och ingen risk för eldspridning. Lättbetong är tidlöst och investeringen gör att Ni slipper mycket av kostsamt och tidskrävande underhållsarbete framöver. Ett hus i lättbetong står sig i generation efter generation.

INOMHUSMILJÖ

Lättbetonghus har en sund och behaglig inomhusmiljö

Att bygga ett stenhus är ett bra sätt att försäkra sig om att få en sund inomhusmiljö – något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar. Stenmaterial är naturliga material och eftersom de är oorganiska avger de inga hälsofarliga gaser eller ämnen. Dessutom möglar eller ruttnar inte stenmaterial, vilket också är en stor fördel för hälsan, speciellt om man är allergisk. Stenhus är friska hus, där både stora och små kan känna sig trygga, trivas och må bra, generation efter generation.

Stenhus byggs med beprövade material som har använts i husproduktion under många år och är klassade som sunt byggnadsmaterial. Tack vare användandet av naturprodukter har väggmaterialet inga mätbara emissioner. Stenhus byggs för många års användning, därför måste alla material vara beständiga och allergisäkra.

LÄTTBETONGHUS ÄR ENERGISMARTA HEM

Att bygga sitt hus i lättbetong ger en hel del fördelar ur energisynpunkt. Tack vare de goda värmelagrande egenskaperna blir kostnaderna för uppvärmning/nedkylning låga i ett stenhus. Trögheten i stenen gör att både värme och kyla magasineras, vilket ger ett svalt och skönt hus på sommaren och ett behagligt varmt hus på vintern. Väggar i stenmaterial är täta och passagen av värme eller kyla genom väggen bromsas därmed på ett effektivt sätt. Eftersom läckor står för en stor del av energiförlusterna i ett hus är förmågan att stoppa läckor en stor fördel för sten som klimatsmart byggnadsmaterial.

Lättbetonghus klarar energikraven i de nya byggreglerna från Boverket utan problem. Med stenmaterial får man ett välisolerat, tätt och energisnålt lättbetonghus med låga driftkostnader. Lättbetong är ett homogent, sunt och beständigt material vars goda värmeisoleringsegenskaper består under byggnadens hela livslängd. Lättbetong blocken är också ett material med stor värmetröghet. Det innebär att huset håller värmen inne på vintern och stänger den ute på sommaren – inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt. Förmågan att jämna ut inomhustemperaturen ger även ekonomiska fördelar genom att såväl värmebehovet som värmeeffektbehovet blir lägre i ett lättbetonghus.

Lättbetonghus är lufttäta och energisnåla hus. Ett hus ska vara så tätt som möjligt, d.v.s. ha en god täthet mot luftläckage, för att vara energisnålt och för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt att göra. Det är enkelt att bygga stenhus med mycket god lufttäthet för att hålla ner energikostnaderna. Det behövs inga plastfolier, tätningsremsor med mera, utan tätheten uppnås med ett enda skikt, lättbetongmaterialet.

ytong lättbetong hus