LÄTTBETONG

Är underhållsfritt & hållbart

Vi är övertygade om att lättbetong är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten/lättbetong och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt.

Lättbetong innehåller inga organiska material såsom trä och plaster, vilket gör att våra kunder slipper oroa sig för fuktskador, mögel eller röta. Att uppföra Ert hus i lättbetong har många fördelar och känslan Ni får med ett stenhus går inte att bytas mot andra byggmetoder.

TRYGGHET

Lättbetong kan inte brinna eftersom det är ett icke-organiskt material. Det ger hög brandtrygghet och ingen risk för eldspridning. Lättbetong är tidlöst och investeringen reducerar kostsamt och tidskrävande underhållsarbete framöver. Ett hus i lättbetong står sig generation efter generation.

hplush lättbetong

INOMHUSMILJÖ

Lättbetonghus har en sund och behaglig inomhusmiljö

Att bygga ett stenhus är ett bra sätt att försäkra sig om att få en sund inomhusmiljö – något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar. Stenmaterial är naturliga material och eftersom de är oorganiska avger de inga hälsofarliga gaser eller ämnen. Dessutom möglar eller ruttnar inte stenmaterial, vilket är en stor fördel för hälsan, speciellt om man är allergisk. Stenhus är friska hus, där både stora och små kan känna sig trygga, trivas och må bra, generation efter generation.

Stenhus byggs med beprövade material som har använts i husproduktion under många år och är klassade som sunt byggnadsmaterial. Tack vare användandet av naturprodukter har väggmaterialet inga mätbara emissioner. Stenhus byggs för många års användning varför alla material behöver vara beständiga och allergisäkra.

LÄTTBETONGHUS ÄR ENERGISMARTA HEM

Att bygga sitt hus i lättbetong ger en hel del fördelar ur energisynpunkt. Tack vare de goda värmelagrande egenskaperna blir kostnaderna för uppvärmning/nedkylning låga i ett stenhus. Trögheten i stenen gör att både värme och kyla magasineras, vilket ger ett svalt och skönt hus på sommaren och ett behagligt varmt hus på vintern. Väggar i stenmaterial är täta och bromsar passagen av värme eller kyla på ett effektivt sätt. Således har sten en stor fördel som klimatsmart byggnadsmaterial.

Lättbetonghus lever upp till energikraven i de nya byggreglerna från Boverket. Med stenmaterial får man ett välisolerat, tätt och energisnålt hus med låga driftkostnader. Lättbetong är ett homogent, sunt och beständigt material vars goda värmeisolerande egenskaper består under byggnadens hela livslängd. Lättbetongblocken har stor värmetröghet. Det innebär att huset håller värmen på vintern och stänger den ute på sommaren. Inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt. Förmågan att jämna ut inomhustemperaturen medför ekonomiska fördelar genom att såväl värmebehovet som värmeeffektbehovet blir lägre i ett lättbetonghus.

Hus i lättbetong är lufttäta och energisnåla. Ett hus ska vara så tätt som möjligt, dvs ha en god täthet mot luftläckage, för att vara energisnålt och för att ventilationssystemet ska fungera optimalt. Det är enkelt att bygga stenhus med mycket god lufttäthet för att hålla ner energikostnaderna. Det behövs inga plastfolier och inga tätningsremsor etc. Tätheten uppnås via ett enda skikt – lättbetongmaterialet.

ytong lättbetong hus