När Ni bygger ett hus med Lomma Stenhus kan Ni välja mellan olika typer av entreprenader beroende på vilket ansvar Ni vill ha och hur mycket Ni vill göra själva. Vi erbjuder totalentreprenad och delad entreprenad. Nedan finns en enkel beskrivning om de olika entreprenadformerna.

totalentreprenad

Totalentreprenad ger Er full trygghet och möjligheten att fokusera på familjen och jobbet under byggtiden. Ni gör upp affären med Lomma Stenhus AB på ett enda entreprenadkontrakt. Lomma Stenhus AB planerar och samordnar hela bygget från start till färdigt hus.

Lomma Stenhus AB har hela ansvaret för leveranser och entreprenörer under hela byggtiden.

lomma-stenhus-totalentreprenad

DELAD ENTREPRENAD

Med delad entreprenad ger det Er stor flexibilitet och möjlighet att själv påverka byggandet. Då är det Ni som är ansvarig byggledare, som samordnar bygget och som har det juridiska ansvaret. Då kan Ni även utföra vissa arbeten själv. För rätt person med tid över ger detta alternativ en möjlighet att sänka byggkostnaderna.

lomma-stenhus-delad-entreprenad