När Ni bygger ett hus med Lomma Stenhus kan Ni välja mellan olika typer av entreprenader beroende på vilket ansvar Ni vill ha och hur mycket Ni vill göra själva. Vi erbjuder totalentreprenad och delad entreprenad. Nedan finns en enkel beskrivning av de olika entreprenadformerna.

totalentreprenad

Totalentreprenad ger Er full trygghet och möjligheten att fokusera på familj och jobb under byggtiden. Ni gör upp affären med Lomma Stenhus AB på ett enda entreprenadkontrakt. Lomma Stenhus AB planerar och samordnar bygget från start till färdigt hus.

Lomma Stenhus AB har ansvaret för leveranser och entreprenörer under byggtiden.

totalentreprenad bygga nytt hus

DELAD ENTREPRENAD

Delad entreprenad ger Er stor flexibilitet och möjlighet att själv påverka byggandet. Ni är ansvarig byggledare, samordnar bygget och har det juridiska ansvaret. Då kan Ni även utföra vissa arbeten själv. För rätt person med tid över ger detta alternativ en möjlighet att sänka byggkostnaderna.

delad entreprenad bygga nytt hus