Vi får ofta frågan vad ett hus kostar per kvadratmeter.

Exempel på vad som avgör kvadratmeterpriset hos oss.

1. Vår prislista innefattar antal kvadratmeter, styck- samt löpmeterpriser. De faktiska kostnaderna är baserade på materialåtgång och arbetstid. Således tillkommer inte extrakostnader för ändringar. Kostnaden baseras på era val. Det vi aldrig kompromissar med är kvaliteten.

2. Ett stort hus med litet kök och badrum har lägre kvadratmeterpris än ett litet hus med stort kök och badrum. De fasta kostnaderna kvarstår då material- och tidsåtgång är samma oavsett storlek på hus. Att bygga ett mindre hus innebär således inte per automatik att kvadratmeterpriset blir billigare.

Man har fortfarande en kökskostnad, vitvaror, badrum, el, VVS och ventilations kostnader som inte blir mycket billigare för att man väljer ett mindre hus, då det oftast går åt lika mycket material samt arbete oavsett storlek på huset. I detta fall skulle ett större hus bli billigare i kvadratmeterpris.

3. Formen på huset påverkar priset. Ett rektangulärt hus ger mer väggyta i jämförelse med ett kvadratiskt hus. Se förklaringen nedan. Ett hus som är 10x10m kvm har färre väggar än ett hus som är 5x20m kvm och kan således bli billigare att uppföra.

 • Hus 1 kvadratiskt på 10×10= 100kvm boyta. Utvändig väggyta 10+10+10+10 = 40*2,6m höjd = 104kvm
 • Hus 2 rektangulärt på 5×20 = 100kvm boyta. Utvändig väggyta 5+20+5+20 = 50*2,6m höjd = 130kvm

Ett hus som är 10x10m kvm har betydligt mindre väggar än ett hus som är 5x20m kvm därav skulle boytan kunna vara billigare på huset som är kvadratiskt 10×10 även om de har samma boyta.

4. Vinklarna på taket kan påverka kvadratmeterkostnaden då konstruktionen kan bli mer kostsamt.

Annat som kan påverka husets pris.

De flesta husbyggen är unika och därför blir också slutpriset för varje hus unikt. Det är svårt att tala i generella termer om vad det kostar att bygga hus. Vi tog reda på vad som styr priset och var det hamnar i normala fall.

Husets slutliga pris varierar med:

  • Var i landet du bygger
  • Estetik och konstruktion
  • Materialval
  • Entreprenadform och egen arbetsinsats
  • Tomtpriset
  • Tomtens beskaffenhet

Ett hus kan byggas billigare om du låter konstruktionen gå före estetiken. Istället för att först välja hur huset ska se ut, säger du hur långt det ska vara mellan reglarna för att fönstren ska passa in emellan utan att behöva göra förstärkningar vid reglarna. Du använder dig av mått som gör att du inte behöver beskära gipsskivorna för att de ska passa. Husets utseende blir då anpassat efter det billigaste sättet att bygga. Och det är så de billigare hustillverkarna har kommit ner i pris för sina hus. De tillverkar hus med enkel konstruktion som är billig att uppföra, i kombination med de billigaste materialvalen. Estetiken kommer då i andra hand.

Arkitektritade hus blir generellt sett ofta dyrare än icke arkitektritade, eftersom den som väljer att anlita en arkitekt har högt ställda estetiska krav. Man vill att arkitekten ska rita ett unikt hus och ofta handlar det om dyrare konstruktioner, annorlunda fönsterplaceringar, udda mått och exklusiva materialval som gör att priset sticker iväg.

Om man som arkitekt fick i uppdrag att rita ett så billigt hus som möjligt så skulle man kunna komma under de billigaste hustillverkarnas priser.
Men de som anlitar en arkitekt gör oftast inte det för att bygga billigt, utan för att bygga anpassat efter sina speciella önskemål och tomtens möjligheter, gärna med estetiska förtecken –  dvs vackert. Och då finns det risk att kostnaden sticker iväg.

Om huset är prefabricerat eller inte har inte så mycket att göra med om det är arkitektritat eller inte. Det finns hustillverkare som bygger hus i samarbete med arkitekt efter kundens önskemål. En viss begränsning innebär det dock för estetiken. Arkitekten är här tvingad att hålla sig inom vissa givna mått och konstruktionslösningar som prefabriceringen tillåter.

Vad gäller byggmaterial, konstaterar vi att kvadratmeterkostnaden för stenhuset är högre än trähusets. Det vill säga om trähuset har träfasad, för att putsa en fasad på ett trähus är något som fördyrar en hel del. Ett billigare stenhus kan hamna i samma prisläge som ett putsat trähus.

Det som kanske styr husets slutliga pris allra mest är valen av material och installationer. Det finns exklusiva och billigare alternativ till allt ifrån plåtarbeten, takpannor, värmesystem till ytmaterial, köks- och badrumsinredning. Generellt sett är det lättare att komma ner i pris genom att hålla nere på mängder än kvalitet. T ex blir det billigare i längden att ha ett kvalitativt fönster än två av låg kvalitet.

Entreprenadformen du väljer att bygga huset på spelar också in. Totalentreprenad är dyrare. Delad entreprenad är billigast, men då står du själv risken och du får en hel del eget arbete med projektering och samordning. För den som har tid och kompetens är detta ett alternativ för att spara pengar.

Att utföra byggnadsarbeten själv kan också vara ett sätt att styra priset. Även här gäller det att ha tid och kompetens.

 

ENTREPRENADFORMER ATT BYGGA HUS

Vårt mål är att utmärka oss med att ha högst materialstandard på marknaden som husleverantör. Detta innebär att ni som kund inte behöver göra några dyra tillval – ni kan bara ändra inom det färdiga kontraktspriset.

Observera att priserna är med totalentreprenad dvs fast pris – ett kontrakt. På sidan ”Vår standard” kan ni läsa en del om vad som ingår i priserna.

VÅR STANDARD
husgrund till hem