Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakt med Lomma Stenhus AB kan det i vissa fall förekomma att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter. Vid användning av kontaktformulär samlar Lomma Stenhus AB in följande personuppgifter:

· Namn

· E-post

Vanligtvis kan denna webbplats besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tidbesöket varar och vilka sidor som besöks.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Lomma Stenhus AB. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Lomma Stenhus AB för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Lomma Stenhus AB att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.lommastenhus.se

Kontaktuppgifter

Lomma Stenhus AB

040- 30 60 40
info@lommastenhus.se

Postadress:
Lomma Stenhus AB
Box 66
234 35 Lomma

Besöksadress:
Skruvgatan 5
211 24 Malmö