I samarbete med Nordea

Lomma Stenhus AB har tillsammans med Nordea tagit fram ett förmånligt erbjudande i syfte att underlätta ert husprojekt.

Process

Efter kontakt med Lomma Stenhus AB ansöker du om byggnadslån hos Nordea i Malmö eller Lund för löpande kostnader under bygget.

Nordeas expertteam är med dig under byggprocessen, redo att hjälpa dig med administrativa och ekonomiska frågor som kan dyka upp längs vägen.

För mer information: www.nordea.se